تعهدات بیمه سلامت نسبت به بیماران کرونا، پزشک خانواده نسخه سلامت کشور

به گزارش مجله گرگانلند، مدیرعامل جدید سازمان بیمه سلامت ایران ضمن تشریح برنامه های آینده این سازمان بیمه گر، مهمترین بحث در طول ماه های آینده را گسترش برنامه پزشک خانواده و نظام ارجاع در جمعیت روستایی و شهری در کشور، خواند.

تعهدات بیمه سلامت نسبت به بیماران کرونا، پزشک خانواده نسخه سلامت کشور

به گزارش خبرنگاران، دکتر محمدمهدی ناصحی دانش آموخته رشته دکتری پزشکی عمومی دانشگاه علوم پزشکی ایران و دارای مدارک تخصص و فوق تخصصی مغز و اعصاب بچه ها و نوجوانان از دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی است.

وی پیش از تصدی بر سمت فعلی، جانشین و کننده وزیر در هیات امنا دانشگاه های علوم پزشکی کشور، قائم مقام وزیر و رئیس دانشگاه علوم پزشکی مازندران، عضویت در هیات امنا دانشگاه علوم پزشکی مازندران، رئیس مرکز امور هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی و کننده تام الاختیار وزیر در کنترل بیماری کرونا در استان های گلستان و مازندران بوده است.

ناصحی دوره طرح خود را در شهرستان سراوان استان سیستان و بلوچستان گذرانده و مدتی رئیس مرکز بهداشتی درمانی آنجا بود و همچنین ریاست مرکز بهداشتی استان مازندران را به عهده داشت و به عنوان معاون بهداشتی و رئیس دانشگاه در دوره مدیریتی استان مازندران طرح پزشک خانواده را اجرایی کرد و همین فعالیت ها سبب شد تا نسبت به ساختار بهداشت و درمان آشنایی مناسبی داشته باشد. وی در دوره مدیریتی خود در استان سیستان و بلوچستان طرح پزشک خانوار را بر اساس آیین نامه ها اجرایی کرد که به اذعان خودش کار سختی پیش رویشان بود. وی معتقد است که نسخه سلامت کشور، نظام ارجاع و پزشک خانواده است و ابراز امیدواری می کند که در این دوره در سازمان بیمه سلامت بتواند آن را پیش برد.

تاکید بر نسخه نویسی الکترونیک و گسترش پرونده الکترونیک

مدیرعامل جدید سازمان بیمه سلامت در گفت و گوی تفصیلی با خبرنگاران درباره اولویت های این سازمان در دوره جدید تاکید کرد: با مروری بر مطالب و ماوقع رخ داده در سازمان بیمه سلامت مشاهده می کنم که کارها به خوبی پیش رفته است و تا به امروز گام های بلندی برداشته شده است. هرچند که نباید فراموش کنیم اجرای آنها نیز ممکن است زمان بر باشد. گسترش پرونده الکترونیک سلامت، نسخه نویسی و نسخه پیچی الکترونیک و... از برنامه های مورد تاکید ما هستند که با شروع آنها می توان نواقص احتمالی اش را نیز در حین کار برطرف کرد.

گسترش برنامه پزشکی خانواده و نظام ارجاع از مهم ترین اقدامات پیش رو

او مهم ترین بحث در طول ماه های بعدی گسترش و توسعه برنامه پزشکی خانواده و نظام ارجاع در جمعیت روستایی و شهری در دو استان فارس و مازندران و البته مشارکت سازمان برای گسترش این برنامه در مابقی جمعیت شهری کشور خواند و اظهار کرد: نکته مهم دیگر فعالیت ها، آموزش سلامت در راستای پیشگیری از بیماری ها، فرهنگ سازی و توانمندسازی بیمه شدگان است. همچنین اولویت بعدی تسریع، برنامه ریزی و مدیریت جدی در دستیابی به سازمان الکترونیک در جهت نسخه نویسی الکترونیک، نسخه پیچی الکترونیک و رسیدگی به اسناد سازمان به شکل الکترونیک است. پرداختن به جایگاه بیمه ای سازمان و ارزش گذاری برای بیمه سلامت با هدف ارائه خدمات بهتر یکی از اولویت ها در طول ماه های آینده است.

لزوم تقویت خدمات سرپایی برای بیمه شدگان بیمه سلامت

وی با تاکید بر لزوم تقویت خدمات سرپایی بیمه شدگان، گفت: ضمن اینکه درحوزه بستری هم باید نظارت ها با هدف ارائه خدمات بهتر و کنترل هزینه ها انجام شود. همچنین پرداخت به موقع مزایای پرسنلی، توجه و تکریم پرسنل و ارباب رجوع هم برای بیمه سلامت مدنظر قرار گرفته است. از سوی دیگر مدیریت هزینه های کلان در بخش های سازمان نیز یکی از برنامه های قابل پیگیری است.

آخرین شرایط پرداخت بدهی های بیمه سلامت

مدیرعامل سازمان بیمه سلامت درباره بدهی های سازمان به مراکز طرف قرارداد، اظهار کرد: مطالبات موسسات دولتی و دانشگاهی تا آذرماه تسویه و علی الحساب دی ماه نیز پرداخت شده است، بنابراین مانده مطالبات حدود 2.5 ماه است. مطالبات سطح یک روستاییان برای 12 ماه سال گذشته از محل اعتبارات صندوق و یک درصد مالیات بر ارزش افزوده معادل اعتبارات اختصاص یافته از وزارت بهداشت پرداخت شده است. مطالبات بخش خصوصی نیز برای داروخانه و بیمارستان ها به میزان 11 ماه و مطالبات پزشک خانواده شهری نیز پرداخت شده است. همچنین مطالبات موسسات دولتی و دانشگاهی برای فروردین و اردیبهشت 99 تسویه و علی الحساب خردادماه نیز پرداخت شده است.

وی افزود: علی الحساب مطالبات سطح یک روستاییان به میزان 80 درصد تا مردادماه و علی الحساب شهریورماه نیز از محل اعتبارات صندوق و یک درصد مالیات بر ارزش افزوده معادل اعتبارات اختصاص یافته از وزارت بهداشت پرداخت شده است. مطالبات موسسات غیردولتی و دانشگاهی برای داروخانه، بیمارستان ها و... تا تیرماه و خسارت متفرقه نیز تا تیر ماه پرداخت شده است. درصورت تخصیص اعتبارات تا شهریورماه مطالبات پرداخت می شود. همچنین برای پزشک خانواده شهری نیز علی الحساب مطالبات تا مردادماه پرداخت شده و در صورت تامین اعتبارات علی الحساب تا شهریورماه نیز پرداخت می شود. مطالبات در حوزه نسخه الکترونیک نیز به میزان 90 درصد علی الحساب مردادماه پرداخت شده که در صورت تخصیص اعتبار علی الحساب شهریورماه نیز پرداخت خواهد شد.

پیشرفت 22 درصدی در نسخه نویسی الکترونیک

بخش خصوصی جلوتر از بخش دولتی

ناصحی درباره فرایندهای اجرایی بر نسخه نویسی الکترونیک به خبرنگاران گفت: در حال حاضر ابزار لازم برای اجرای این طرح در اختیار حوزه سرپایی در بخش خصوصی یعنی مطب های طرف قرارداد و داروخانه های طرف قرارداد وجود دارد. بیمه سلامت توانسته است در این بخش حدود 53 درصد نسخ الکترونیکی با تجویز توسط مطب ها دریافت کند، البته از این میزان 35 درصد نسخه پیچی انجام می شود، یعنی می توان گفت که در مطب های بخش خصوصی توانستیم توفیق نسبی کسب کنیم؛ به عبارتی فرهنگ سازی و بلوغ اجتماعی در این زمینه رخ داده است. این درحالی است که در بخش دولتی به دلیل عدم آماده بودن برخی زیرساخت ها، پیشرفت های قابل قبولی کسب نشده است، لذا امیدواریم در طول چهار ماه آینده در بخش دولتی نیز تغییرات لازم با توجه به استانداردهای ابلاغی وزارت بهداشت صورت گیرد؛ بنابراین به طور کلی حدود 20 تا 22 درصد در بحث نسخه نویسی و حدود 10 درصد در نسخه پیچی پیشرفت حاصل شده است.

دفترچه کاغذی هنوز حذف نشده است

وی درباره میزان استفاده از کاغذ و دفترچه های بیمه، بیان نمود: استفاده از کاغذ هنوز حذف نشده است، لذا طبق محاسبات اجرا شده بیمه سلامت درحذف کاربری دفترچه حدود 5 درصد پیشرفت داشته است، هرچند که این میزان قابل قبول نیست، اما شروع مناسبی در این فرآیند محسوب می شود.

تعهدات بیمه سلامت نسبت به بیماران کرونا

وی درخصوص پرداخت هزینه های کرونا با تاکید بر اینکه تمام پروتکل های درمانی که وزارت بهداشت برای بیماران مبتلا به کرونا تعریف کرده توسط بیمه سلامت قابل پرداخت شده است، ادامه داد: کشور امسال شرایط ویژه ای دارد و برای مقابله با بیماری کرونا باید ضوابط بهداشتی را رعایت کرد. البته بیمه سلامت به تمام تعهدات خود در خصوص ارائه خدمات به بیماران کرونایی عمل می کند. تعهدات بیمه سلامت نسبت به بیماران مبتلا به کرونا برای هر بیماری به طورکامل اجرایی می شود. تمام پروتکل های درمانی که وزارت بهداشت تعریف کرده توسط بیمه سلامت قابل پرداخت است، لذا درحال حاضر100 درصد هزینه های درمانی بیماران کرونا تحت پوشش قرار گرفته است. 90 درصد هزینه ها برای بیماران بستری و 70 درصد برای بیماران سرپایی توسط بیمه سلامت پرداخت می شود. مراکز جامع سلامت در هر شهری فعالیت می کنند و توسط این مراکز مراحل درمان بیماران مبتلا به کرونا و بستری در منزل نیز پیگیری می شود.

پیشنهاد پوشش بیمه ای خدمات دوراپزشکی

ناصحی همچنین درباره خدمات دوراپزشکی با تاکید بر اینکه مهم ترین نکته در گسترش خدمات تله مدیسین و پزشکی از راه دور این است که به لحاظ قانونی مراجع ذی صلاح مانند تولیت نظام سلامت و سازمان نظام پزشکی آن را در تعاریف خود بپذیرند، اظهار کرد: از زمان شیوع بیماری کووید19 در سطح کشور، نیاز به استفاده از ظرفیت تله مدیسین جهت کنترل فاصله گذاری اجتماعی و متوقف کردن چرخه انتقال بیماری اهمیت بیشتری پیدا کرد و سازمان بیمه سلامت هم پیشنهاد تعمیم پوشش بیمه ای این خدمات را به وزیر بهداشت ارائه داد. با توجه به این نکته که اصولا خدمات تله مدیسین تا چه میزان در کشور پذیرفته شده است می توان گفت از منظر فنی بیمه سلامت زیرساخت نسخه نویسی الکترونیک را در 233 شهرستان فراهم کرده است. البته توجه سازمان بیمه سلامت به موضوع تله مدیسین، اجرای آن با رویکرد مناطق محروم و جاهایی است که امکان دسترسی به پزشکان متخصص وجود نداشته و با موضوع پزشک خانواده فعالیت می کنیم. یعنی به عبارتی پزشک خانواده و پزشک متخصص جهت یک بیمار بتوانند از این بستر نسبت به تجویز خدمات استفاده کنند.

مدیرعامل سازمان بیمه سلامت، گفت: با توجه به اینکه برای پوشش هر خدمت جدید، ابلاغ اولیه استانداردهای ارائه خدمت، سطح بندی، ضوابط خرید راهبردی خدمت و تعرفه های در تعهد الزامی است، اگر این پیش نیازها هرچه سریع تر در دبیرخانه شورای عالی بیمه سلامت با حضور ذینفعان بررسی و تهیه شده و به تصویب برسد، این امکان برای سازمان فراهم می شود که با تمام ظرفیت نسبت به پوشش بیمه ای این خدمات در سطح کشور اقدام کند.

چند تن از بیمه شدگان، رایگان بیمه شده اند؟

وی درباره طرح ارزیابی وسع که از ابتدای برنامه بیمه اجباری سلامت صورت گرفته است، شرح داد: تا به امروز ثبت نام و درخواست ارزیابی وسع شش میلیون و هفتصد و چهل و هفت هزار و هفتاد و هفت (6747077) نفر صورت گرفته است که از این تعداد 63 درصد آنها به شکل رایگان، 27 درصد نیم بها و 10 درصد به صورت پرداخت کامل حق بیمه، بیمه شده اند. از افرادی که تعیین دهک شده اند 6 میلیون و 678 هزار و 664 نفر پیامک دریافت کرده اند و 2 میلیون و 516 هزار و 354 جلد دفترچه صادر شده است که 2 میلیون و 166 هزار و 287 جلد آن مربوط به دهک های رایگان و 290 هزار جلد آن برای دهک های نیم بها و مابقی مربوط به پرداخت کامل است. به عبارتی تنها 61000 نفر تا به امروز حق بیمه کامل و 288000 نفر نصف حق بیمه را پرداخته اند.

وی افزود: درحال حاضر بیشترین نارضایتی گزارش شده از طرف گروهی است که سال های گذشته بیمه رایگان داشته اند و الان مجبورند در چارچوب این آیین نامه هزینه پرداخت کنند؛ ضمن اینکه علیرغم پیگیری ها، وزارت رفاه نتیجه ارزیابی وسع لیست ارسالی سازمان را هنوز نفرستاده که این باعث تاخیر در اعلام دهک به مردم می شود.

مدیرعامل سازمان بیمه سلامت در انتها با قدردانی از زحمات مدیران پیشین این سازمان، گفت: امیدواریم با توصیه های مهم وزیر بهداشت بتوانیم همه مردم را بیمه کرده و گام های استوارتری در زمینه نظام ارجاع برداریم. باید بتوانیم کاری کنیم که بیمه شده سازمان ما از داشتن دفترچه بیمه سلامت خجالت زده نباشد و با سربلندی خدمات را در قالب پوشش بیمه ای دریافت کنند.

منبع: خبرگزاری ایسنا
انتشار: 24 آبان 1399 بروزرسانی: 24 آبان 1399 گردآورنده: gorganland.ir شناسه مطلب: 758

به "تعهدات بیمه سلامت نسبت به بیماران کرونا، پزشک خانواده نسخه سلامت کشور" امتیاز دهید

امتیاز دهید:

دیدگاه های مرتبط با "تعهدات بیمه سلامت نسبت به بیماران کرونا، پزشک خانواده نسخه سلامت کشور"

* نظرتان را در مورد این مقاله با ما درمیان بگذارید